Εκδηλώσεις και Διαδικτυακά σεμινάρια της Οφθαλμολογίας

Στην ενότητα αυτή, μπορείτε να βρείτε το επιστημονικό περιεχόμενο εκδηλώσεων, και διαδικτυακών σεμιναρίων, webinars, που διοργανώνονται από τη Novartis για τη θεραπευτική κατηγορία της Οφθαλμολογίας.
Πηγή: www.medscape.org
×

Ask Speakers