• Επιστημονικές εκδηλώσεις των Αναπνευστικών

Εκδηλώσεις και Διαδικτυακά σεμινάρια των Αναπνευστικών

Στην ενότητα αυτή, μπορείτε να βρείτε το επιστημονικό περιεχόμενο εκδηλώσεων, και διαδικτυακών σεμιναρίων, webinars, που διοργανώνονται από τη Novartis για τη θεραπευτική κατηγορία των Αναπνευστικών.
×

Ask Speakers